Skolestyrelsen

Vejledende vurdering kristendom maj 2007 – En gennemgang af evalueringsmetoder og formål Vejledende vurdering er en metode til at evaluere og forbedre elevernes læring og undervisningen i forskellige fagområder, herunder kristendom. I maj 2007 blev der gennemført en vejledende vurdering i kristendom for at hjælpe lærere og skoler med at vurdere elevernes præstationer, identificere områder

Vejled vurd krist maj 07.pdf.ashx Read More »

PISA 2009 – Skolestyrelsens beskrivelse af resultaterne: En gennemgang af danske elevers præstationer PISA 2009, den seneste internationale sammenlignende undersøgelse af 15-årige elevers præstationer, blev offentliggjort med stor interesse fra både uddannelsesprofessionelle og offentligheden. Den danske Skolestyrelse udgav en detaljeret beskrivelse af resultaterne, som kastede lys over elevernes præstationer inden for læsning, matematik og naturvidenskab.

PISA 2009 – Skolestyrelsens beskrivelse af resultaterne_.ashx Read More »

COWI afprøver belastning af nationale test – En analyse af testenes indflydelse på det danske uddannelsessystem COWI, en international rådgivningsvirksomhed inden for teknik, miljø og økonomi, har påtaget sig opgaven med at afprøve belastningen af nationale test i det danske uddannelsessystem. Formålet med dette projekt er at vurdere, hvordan disse test påvirker elever, lærere og

Cowi afprøver belastning af nationale test.aspx Read More »

Skoleelever slutter frivillige test – En milepæl for dansk uddannelsespolitik Den 27. november 2009 markerede en væsentlig ændring i den danske uddannelsespolitik, da skoleelever sluttede deres deltagelse i frivillige nationale test. Denne artikel vil undersøge baggrunden for denne beslutning, dens konsekvenser for danske skoleelever og de generelle fordele og ulemper ved nationale test. Baggrund Frivillige

27.11.09 Skoleelever slut frivillige test.aspx Read More »

PISA – Måling af uddannelsessystemers præstationer på globalt plan PISA (Programme for International Student Assessment) er en international sammenlignende undersøgelse, der måler 15-årige elevers kompetencer i læsning, matematik og naturvidenskab. Undersøgelsen, der gennemføres hvert tredje år, er initieret og koordineret af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). PISA’s formål er at evaluere uddannelsessystemer verden

PISA.aspx Read More »

Rettevejledning – Et vigtigt redskab for lærere og elever Rettevejledning er et redskab, der bruges af lærere og undervisere til at evaluere og vurdere elevernes arbejde og præstationer i forbindelse med opgaver, prøver og eksaminer. En god rettevejledning hjælper læreren med at give konstruktiv feedback, så eleverne får mulighed for at forstå deres styrker og

Rettevejledning.aspx Read More »

Scroll to Top